Ngành Kế Toán

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Phiên bản tiếng Việt

Học kế toán để làm gì?

Kế toán là một trong những ngành có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh tư nhân hay chính phủ. Ngành kế toán là một ngành học phổ biến vì dễ kiếm việc.

Nếu bạn muốn học ngành kế toán, bạn nên có khả năng và yêu thích môn toán. Những người kế toán giỏi phải phân tích, so sánh và diễn giải những sự việc và những số liệu một cách nhanh chóng. Họ cũng phải có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt kết quả rõ ràng cho quản lý và khách hàng. Và điều quan trọng nhất là phải giữ được sự trung thực.

Sự hấp dẫn của ngành kế toán là việc có được một sự nghiệp vững chắc. kế toán liên quan tới mọi mặt kinh doanh, trong khi một số người chọn việc rẽ sang một hướng khác và khởi nghiệp cánhân. Để thành công và thăng tiến trong ngành kế toán cần cập nhật những tiêu chuẩn công nghiệp và những ứng dụng kỹ thuật. nhiều kế toán viên đã có bằng vẫn tham gia những khóa huấn luyện nâng cao, những khóa học mới hoặc tiếp tục năng cao chuyên môn.

Các loại bằng kế toán

Có rất nhiều loại bằng cấp kế toán, có thể học tại trường hoặc học trực tuyến.Có thể học ngành kế toán để lấy chứng chỉ, bằng cấp, bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ hoặc tiến sỹ quản trị kinh doanh với chuyên ngành kế toán. Hầu hết những công việc kế toán cơ bản có yêu cầu tối thiểu là bằng cử nhân kế toán hoặc chuyên ngành có liên quan. Những ứng viên có thêm những chứng chỉ hỗ trợ, bằng tiến sỹ, hoặc học thêm chuyên ngành khác sẽ có lợi thế khi kiếm việc. ngày nay khi máy tính thay thế kế toán viên trong việc tính toán, những kế toán viên chuyên nghiệp  dành thời gian cho những công việc phân tích chuyên sâu và làm trong những nhóm chuyên ra quyết định.

Những khóa học kế toán trực tuyến giúp gia tăng số lượng học viên chuẩn bị cho nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp. những khóa học này đã giúp những người sinh viên, những người đi làm đã lập gia đình, những chuyên viên theo đuổi việc học với thời khóa biểu phù hợp với cuộc sống bận rộn của họ. những trường đại học cung cấp những khóa học kế toán từ xa cũng rất phổ biến, cho phép học viên thăng tiến trong sự nghiệp mà không làm ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân và công việc.

Những khóa học kế toán

Những chứng chỉ kế toán và tài chính trong chương trình đại học có thể mở rộng cơ hội nghề nghiệp với rất nhiều tổ chức yêu cầu khả năng sao kê tài chính, quản lý tiền mặt, và chiến lược đầu tư. Những chứng chỉ này có thể giúp những cử nhân có  được nhựng công việc cơ bản trong những lĩnh vực tài chính, vận hành và quản trị kinh doanh. Những chương trình thường kéo dài từ vài tháng tới một năm. Những khóa học thông thường bao gồm:

 • Giới thiệu về kế toán
 • Giới thiệu về kiểm toán
 • Giới thiệu về thuế liên bang
 • Kế toán phân tích cơ bản

Bằng cao đẳng kế toán

Bằng cao đẳng kế toán thường được xem như bước đầu tiên để đạt được bằng cử nhân kế toán. Những chương trình này giúp sinh viên kiếm được những công việc cơ bản như trợ lý kế toán, nhân viên kế toán, nhân viên tính thuế, thực tập quản lý. Bằng cao đẳng kế toán yêu cầu hai năm học toàn thời gian hoàn thành và tập trung chủ yếu vào những quy tắc và nhiệm vụ kế toán cơ bản. Những khóa học điển hình bao gồm:

 • Kế toán cơ bản
 • Kế toán và luật doanh nghiệp
 • Giới thiệu về quản lý
 • Ứng dụng kế toán điều khiển và bảng tính.

Bằng cử nhân kế toán

Chương trình cử nhân kế toán sinh viên đo lường và báo cáo công việc tài chính của cá nhân hoặc đơn vị. ngoài ra nó cũng giúp sinh viên hiểu được những chi tiết trong quá trình kiểm toán, phân tích tình hình tài chính và ứng dụng những thông tin kế toán để đưa ra những quyết định quản lý. Chương trình cử nhân kế toán cũng yêu cầu những kỳ thi chứng chỉ. Hơn nữa, để tập trung vào kế toán thuế, những ngành chú trọng vào quản lý và điều hành cũng được đưa vào giảng dạy. Việc hoàn thành khóa thực tập trực tiếp có thể là điều kiện tốt nghiệp. Chương trình cử nhân  kế toán thông thường bao gồm:

 • Khái niệm kế toán tài chính
 • Hệ thống thông tin kế toán
 • Kiểm toán
 • Quản lý tài chính trung cấp

Kế toán trình độ thạc sỹ

Học thạc sỹ chuyên ngành kế toán là lựa chọn  tuyệt vời cho những kế toán viên nâng cao trình độ và thăng tiến trong sự nghiệp. Bằng thạc sỹ cũng phù hợp cho những sinh viên đã có bằng cử nhân trong những lĩnh vực liên quan như kinh doanh hay tài chính, những người muốn theo đuổi hoặc muốn thăng tiến trong lĩnh vực kế toán. Chương trình học trực tuyến trở thành sự lựa chọn hấp dẫn cho những nghiên cứu sinh làm việc toàn thời gian. Yêu cầu khóa học có thể thay đổi tùy theo trường hoặc chuyên môn, những khóa học phổ biến thường bao gồm:

 • Nghiên cứu kế toán
 • Kế toán tài chính nâng cao
 • Kiểm toán cao cấp
 • Hệ thống thuế cao cấp
 • Quy tắc khảo sát lỗi

Kế toán trình độ tiến sỹ

Chương trình kế toán trình độ tiến sỹ phát triển tương lai học viên trong lĩnh vực học thuật và nghiên cứu. Thông thường nghiên cứu sinh sẽ học chuyên sâu về quản lý hoặc kế toán tài chính. Những khóa học chủ yếu về lý thuyết và phương pháp nghiên cứu dựa trên những giải pháp kinh tế học, số liệu thống kê, xã hội học, tâm ký học. Nghiên cứu sinh thường được yêu cầu làm luận án kết thúc khóa học. Những khóa học phổ biến gồm những môn:

 • Lý thuyết kinh tế vi mô
 • Đề tài, vấn đề kiểm toán thông dụng.
 • Lý thuyết kế toán cao cấp
 • Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán
 • Khai thác dữ liệu

Kiếm việc gì khi có bằng kế toán

Có thể kiếm rất nhiều việc trong những lĩnh vực khác nhau với bằng kế toán. Chẳng hạn như kế toán viên có nhiều cơ hội thăng tiến linh động tùy thuộc vào những chứng chỉ và  trình độ học vấn. Kế toán viên có thể đi theo chuyên ngành kinh doanh hoặc những lĩnh vực kế toán chuyên biệt riêng.

Nói chung kế toán được chia ra làm bốn lĩnh vực chính: kế toán độc lập, kế toán quản lý, kế toán chính phủ và kiểm toán. Một vài vị trí chuyên biệt trong những lĩnh vực này bao gồm:

Kế toán và kiểm toán:

Kế toán và kiểm toán phân tích chính xác tình hình tài chính, tính toán nợ thuế, hoàn thuế cho cá nhân và doanh nghiệp. Họ cũng có nhiệm vụ theo dõi báo cáo tài chính và khảo sát kiểm tra báo cáo cho tổ chức. Một số kế toán, kiểm toán viên đưa ra đề xuất kinh doanh và tài chính để quản lý dựa trên những nghiên cứu của họ.

Yêu cầu học vấn tối thiểu: Những yêu cầu thông thường là bằng cử nhân kế toán. Một số nhà tuyển dụng ưu tiên những ứng viên có bằng thạc sỹ.

Những chứng chỉ và giấy phép đặc biệt: Những kế toán và kiểm toán viên có thể phải có những chứng chỉ dựa trên những lĩnh vực chuyên môn của họ. những chứng chỉ bao gồm những bằng cấp như chứng chỉ kế toán độc lập (CPA), chứng chỉ kế toán quản lý (CMA), chứng chỉ kiểm toán quốc tế (CIA), chứng chỉ kiểm toán dịch vụ tài chính (CFSA), chứng chỉ kiểm toán hệ thống thong tin (CISA) …

Nhân viên khảo sát thuế, thu thuế và doanh thu

Nhân viên khảo sát thuế, thu thuế và doanh thu làm việc cho những cơ quan địa phương, nhà nước và liên bang. Những nhân viên này sẽ đánh giá, hướng dẫn kiểm toán cho những tổ chức chính phủ. Họ cũng chịu trách nhiệm thay mặt chính phủ thông báo nghĩa vụ nộp thuế cho người nộp thuế.

Trình độ học vấn tối thiểu: Trình độ học vấn tối thiểu có thể đa dạng, nhưng hầu hết yêu cầu là bằng cử nhân kế toán.

Những chứng chỉ và giấy phép đặc biệt: Không có yêu cầu nhất định nhưng có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan là một lợi thế

Nhân viên kiểm tra, kiểm toán, kế toán

Nhân viên kiểm tra, kiểm toán, kế toán ghi nhận những giao dịch tài chính của tổ chức và đưa ra báo cáo tài chính thích hợp. những nhân viên này đưa ra những báo cáo chứ không phân tích. Họ truy cập vào những thong tin có liên quan, thường là những chương trình tài chính của những tổ chức để sửa lỗi.

Yêu cầu học vấn tối thiểu: Hầu hết vị trí này yêu cầu khóa huấn luyện sau trung học chẳng hạn như cao đẳng kế toán, huấn luyện thực tập.

Những chứng chỉ và giấy phép đặc biệt: Không nhất thiết phải có chứng chỉ hay giấy phép mặc dù một vài nhà tuyển dụng ưu tiên ứng viên có chứng chỉ của viện kiểm toán Hoa Kỳ hoặc hiệp hội kiểm toán quốc gia.

Nhân viên phân tích quản lý

Nhân viên phân tích quản lý là những cố vấn được thuê để giúp các tổ chức hoạt động hiệu quả hơn. Phần lớn công việc là tổng hợp và phân tích nhiều dữ liệu và báo cáo tài chính. Dựa trên những nghiên cứu của họ, những nhân viên phân tích quản lý đưa ra những đề xuất về cách cải thiện hiệu suất và giải quyết những vấn đề khó khăn cho nhóm quản lý của những tổ chức.

Yêu cầu học vấn tối thiểu: Hầu hết những vị trí phân tích quản lý yêu cầu bằng cử nhân là tối thiểu. Những lĩnh vực chuyên môn có thể thay đổi, thông thường bao gồm những bằng cấp trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý, kế toán và những công việc có liên quan. Một số nhà tuyển dụng ưu tiên những ứng viên có bằng thạc sỹ.

Những chứng chỉ và giấy phép đặc biệt: Mặc dù không đòi hỏi nhưng những nhân viên phân tích quản lý có thể học thêm những chứng chỉ để nâng cao khả năng tìm việc. Những người vượt qua được bài kiểm tra và đáp ứng yêu cầu trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc có thể kiếm được việc làm tư vấn quản lý (CMC).

Nhân viên phân tích ngân sách

Nhân viên phân tích ngân sách hỗ trợ và đánh giá những dự án tài chính. Họ đưa ra những đề xuất về cấp vốn, giám sát chi tiêu của những tổ chức, ước tính những chi tiêu và hao phí trong tương lai và đảm bảo ngân sách của tổ chức khả thi và không vượt quá giới hạn.

Yêu cầu học vấn tối thiểu: Bằng cử nhân kế toán hoặc lĩnh vực có liên quan là yêu cầu tối thiểu cho vị trí nhân viên cấp thấp. Một vài vị trí ưu tiên cho ứng viên có bằng thạc sỹ.

Những chứng chỉ và giấy phép đặc biệt: Những chứng chỉ có hiệu lực bao gồm chứng chỉ quản lý tài chính nhà nước.

Bài viết được sưu tầm từ trang website: www.worldwidelearn.com và được đội ngũ trung tâm tiếng anh visa hoa kỳ dịch lại. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức trong thương mại. Bạn có thể chia sẻ lại với mục đích học tập và phải để nguồn của chúng tôi.