Kế hoạch học tập tại Mỹ

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

HƯỚNG DẪN CÁC BẠN SOẠN CÂU KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHO TƯƠNG LAI CỦA MÌNH.

MÌNH XIN ĐƯỢC NÓI RẰNG NẾU CÂU KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỦA CÁC BẠN CHI TIẾT VÀ CỤ THỂ NHỮNG GÌ CÁC BẠN HAY LÀM CÙNG VỚI NHỮNG GÌ MÀ CÁC BẠN MƠ ƯỚC THÌ CÁC BẠN SẼ THÀNH CÔNG VỚI CÂU TRẢ LỜI CỦA MÌNH.

HÃY ĐẶT VỊ TRÍ CỦA CÁC BẠN LÀ MỘT CONSULAR OFFICER GỌI TẮT LÀ CO THÌ CÁC BẠN SẼ THẤY RẰNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ CÁC BẠN CẦN ĐỂ CHỨNG MINH CÁC BẠN QUA ĐÓ CHỈ ĐỂ HỌC ĐÓ LÀ CÁC BẠN NÊN NÓI RÕ NHỮNG GÌ CÁC BẠN MUỐN THẬT SỰ TRONG LÒNG. CỤ THỂ LÀ SAO? CỤ THỂ ĐÓ LÀ CÁC BẠN SẼ ĐƯA NHỮNG DẪN CHỨNG MÀ CÁC BẠN ĐÃ NGHIÊN CỨU KỸ VỀ TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC.

MỘT KẾ HOẠCH HỌC TẬP LUÔN GỒM NHỮNG PHẦN SAU ĐÂY:

 • BẠN DỰ ĐỊNH SẼ HỌC TẬP BAO LÂU?
 • KHI QUA MỸ BẠN SẼ LÀM GÌ?
 • HỌC GÌ TẠI TRƯỜNG GÌ VÀ KHOẢNG BAO LÂU THÌ XONG?
 • CÓ CHUYỂN TIẾP KHÔNG? NẾU CHUYỂN TIẾP THÌ BẠN SẼ CHUYỂN LÊN TRƯỜNG GÌ? Ở ĐÂU? VÀ TẠI SAO MUỐN CHUYỂN LÊN ĐÓ?
 • HỌC XONG, BẠN SẼ LÀM GÌ VÀ TẠI SAO BẠN LẠI LÀM VIỆC ĐÓ?

ĐÓ LÀ TẤT CẢ CÁC BƯỚC MÀ MỘT SINH VIÊN CẦN PHẢI THỰC HIỆN TỐT TRONG CÂU KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỦA MÌNH.

XIN NHẮC LẠI CHO MỘT SỐ BẠN NHƯ SAU

 • CỤ THỂ VÀ CHI TIẾT KHÔNG PHẢI LÀ DÀI DÒNG, CÁC BẠN CHỈ CẦN ĐƯA RA NHỮNG CÁI CỤ THỂ VÀ RÕ RÀNG NHƯ LÀ TÊN TRƯỜNG, TÊN CHƯƠNG TRÌNH HỌC, CỤ THỂ HỌC TRONG BAO LÂU, THỜI GIAN BẠN DỰ ĐỊNH Ở LẠI MỸ LÀ BAO LÂU.
 • CÁC BẠN KHÔNG NÊN NÓI QUÁ DÀI DÒNG TRONG CÂU NÀY VÌ NÓ CHỈ LÀ TỪNG BƯỚC THỰC HIỆN NHỮNG GÌ MÀ BẠN MƠ ƯỚC.

HƯỚNG DẪN MẪU CÂU KẾ HOẠCH HỌC TẬP

ĐỐI VỚI HỌC SINH ĐĂNG KÝ CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG

HỌC SINH MUỐN ĐĂNG KÝ HỌC ABC COLLEGE NÀO ĐÓ Ở MỸ VỚI CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÀ 2+2 NGÀNH BUSINESS ADMINISTRATION THÌ HỌC SINH SẼ LÊN KẾ HOẠCH HỌC TẬP NGẮN GỌN BẰNG CÁCH SAU:

 • KHI HỌC HỌC SINH SẼ PHẢI DỰ KIẾN HỌC TỪ 4 – 5 NĂM.
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN HỌC LÀ ESL PROGRAM.
 • HỌC SINH KHI BƯỚC CHÂN QUA MỸ, HỌC SINH SẼ PHẢI DỰ NGÀY ORIENTATION (NGÀY KHAI GIẢNG HAY NGÀY ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP) VÀ TRONG NGÀY ĐÓ THÌ HỌC SINH SẼ ĐƯỢC THI BÀI THI ĐẦU VÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ LỚP ESL.
 • SAU KHI HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC ESL TỪ 6 THÁNG ĐẾN 12 THÁNG, HỌC SINH HỌC VÀO MAJOR CHÍNH LÀ BUSINESS ADMINISTRATION KHOẢNG 2 NĂM.
 • RỒI HỌC SINH CHUYỂN TIẾP LÊN ĐẠI HỌC THÊM 2 NĂM NỮA ĐỂ HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC CỬ NHÂN CỦA MÌNH.
 • SAU KHI HỌC XONG, HỌC SINH SẼ QUAY VỀ VIỆT NAM ĐỂ THĂM GIA ĐÌNH VÀ NẾU GIA ĐÌNH ĐỦ KHẢ NĂNG THÌ HỌC SINH SẼ HỌC LÊN CAO HƠN HOẶC NẾU GIA ĐÌNH KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG THÌ VỚI TẤM BẰNG TỪ MỸ VỀ HỌC SINH SẼ ĐI LÀM TẠI VIỆT NAM.

RỒI SAU ĐÓ CHUYỂN QUA TIẾNG ANH MỘT CÁCH NGẮN GỌN DỄ HIỂU. CÁC BẠN KHÔNG NÊN TÌM ĐẾN SỰ TRỢ GIÚP CỦA GOOGLE DỊCH VÌ NÓ SẼ DỊCH KHÔNG ĐÚNG. CÁC BẠN NÊN TRA TỪ ĐIỂN VÀ SOẠN THEO CÁCH HÀNH VĂN CỦA MÌNH VÌ NHƯ VẬY SẼ DỄ NHỚ HƠN CÁC BẠN NHÉ.

ĐỐI VỚI HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC HOẶC CAO ĐẲNG HỆ 4 NĂM

HỌC SINH MUỐN ĐĂNG KÝ HỌC ABC UNIVERSITY NÀO ĐÓ Ở MỸ VỚI CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÀ 4 NĂM NGÀNH BUSINESS ADMINISTRATION THÌ HỌC SINH SẼ LÊN KẾ HOẠCH HỌC TẬP NGẮN GỌN BẰNG CÁCH SAU:

 • KHI HỌC, HỌC SINH SẼ PHẢI DỰ KIẾN HỌC TỪ 4 – 5 NĂM.
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN HỌC LÀ ENGLISH PROGRAM.
 • HỌC SINH KHI BƯỚC CHÂN QUA MỸ, HỌC SINH SẼ PHẢI DỰ NGÀY ORIENTATION (NGÀY KHAI GIẢNG HAY NGÀY ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP) VÀ TRONG NGÀY ĐÓ THÌ HỌC SINH SẼ LẤY BÀI KIỂM TRA ĐẦU VÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ LỚP ENGLISH.
 • SAU KHI HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC ENGLISH TỪ 6 THÁNG ĐẾN 12 THÁNG, HỌC SINH HỌC VÀO MAJOR CHÍNH LÀ BUSINESS ADMINISTRATION KHOẢNG 4 NĂM.
 • SAU KHI HỌC XONG, HỌC SINH SẼ QUAY VỀ VIỆT NAM ĐỂ THĂM GIA ĐÌNH VÀ NẾU GIA ĐÌNH ĐỦ KHẢ NĂNG THÌ HỌC SINH SẼ HỌC LÊN CAO HƠN HOẶC NẾU GIA ĐÌNH KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG THÌ VỚI TẤM BẰNG TỪ MỸ VỀ HỌC SINH SẼ ĐI LÀM TẠI VIỆT NAM.

RỒI SAU ĐÓ CHUYỂN QUA TIẾNG ANH MỘT CÁCH NGẮN GỌN DỄ HIỂU. CÁC BẠN KHÔNG NÊN TÌM ĐẾN SỰ TRỢ GIÚP CỦA GOOGLE DỊCH VÌ NÓ SẼ DỊCH KHÔNG ĐÚNG. CÁC BẠN NÊN TRA TỪ ĐIỂN VÀ SOẠN THEO CÁCH HÀNH VĂN CỦA MÌNH VÌ NHƯ VẬY SẼ DỄ NHỚ HƠN CÁC BẠN NHÉ.

 ĐỐI VỚI HỌC SINH HỌC CẤP 3 (THPT TẠI MỸ)

HỌC SINH MUỐN ĐĂNG KÝ HỌC ABC HIGH SCHOOL NÀO ĐÓ Ở MỸ VỚI CHƯƠNG TRÌNH HỌC HIGH SCHOOL THÌ HỌC SINH SẼ LÊN KẾ HOẠCH HỌC TẬP NGẮN GỌN BẰNG CÁCH SAU:

 • KHI HỌC, HỌC SINH SẼ PHẢI DỰ KIẾN HỌC TỪ 5 – 6 NĂM.
 • HỌC SINH KHI BƯỚC CHÂN QUA MỸ, HỌC SINH SẼ PHẢI DỰ NGÀY ORIENTATION (NGÀY KHAI GIẢNG HAY NGÀY ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP) VÀ TRONG NGÀY ĐÓ THÌ HỌC SINH SẼ ĐƯỢC THI BÀI THI ĐẦU VÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ LỚP ESL.
 • SAU KHI HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC ESL TỪ 6 THÁNG ĐẾN 12 THÁNG, HỌC SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH CẤP 3 CỦA MÌNH VÀ THI LẤY SAT HOẶC ACT ĐỂ CHUYỂN TIẾP LÊN ĐẠI HỌC MỸ. THỜI GIAN KHOẢNG TỪ 2 – 3 NĂM.
 • RỒI HỌC SINH CHUYỂN TIẾP LÊN ĐẠI HỌC THÊM 4 NĂM NỮA VÀO CHUYÊN NGÀNH CỦA MÌNH BẰNG CÁCH VIẾT COLLEGE ESSAY VÀ DỰ TUYỂN ĐIỂM VÀO ĐẠI HỌC ĐỂ HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC CỬ NHÂN CỦA MÌNH.
 • SAU KHI HỌC XONG, HỌC SINH SẼ QUAY VỀ VIỆT NAM ĐỂ THĂM GIA ĐÌNH VÀ NẾU GIA ĐÌNH ĐỦ KHẢ NĂNG THÌ HỌC SINH SẼ HỌC LÊN CAO HƠN HOẶC NẾU GIA ĐÌNH KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG THÌ VỚI TẤM BẰNG TỪ MỸ VỀ HỌC SINH SẼ ĐI LÀM TẠI VIỆT NAM.

RỒI SAU ĐÓ CHUYỂN QUA TIẾNG ANH MỘT CÁCH NGẮN GỌN DỄ HIỂU. CÁC BẠN KHÔNG NÊN TÌM ĐẾN SỰ TRỢ GIÚP CỦA GOOGLE DỊCH VÌ NÓ SẼ DỊCH KHÔNG ĐÚNG. CÁC BẠN NÊN TRA TỪ ĐIỂN VÀ SOẠN THEO CÁCH HÀNH VĂN CỦA MÌNH VÌ NHƯ VẬY SẼ DỄ NHỚ HƠN CÁC BẠN NHÉ.

ĐỐI VỚI HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC THẠC SĨ HOẶC CAO HỌC KHÁC

HỌC SINH MUỐN ĐĂNG KÝ HỌC ABC UNIVERSITY NÀO ĐÓ Ở MỸ VỚI CHƯƠNG TRÌNH HỌC THẠC SĨ NGÀNH BUSINESS ADMINISTRATION THÌ HỌC SINH SẼ LÊN KẾ HOẠCH HỌC TẬP NGẮN GỌN BẰNG CÁCH SAU:

 • KHI HỌC, HỌC SINH SẼ PHẢI DỰ KIẾN HỌC TỪ 2 – 3 NĂM.
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN HỌC LÀ PRE-MASTER HOẶC LÀ TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG.
 • HỌC SINH KHI BƯỚC CHÂN QUA MỸ, HỌC SINH SẼ PHẢI DỰ NGÀY ORIENTATION (NGÀY KHAI GIẢNG HAY NGÀY ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP) VÀ TRONG NGÀY ĐÓ THÌ HỌC SINH SẼ ĐƯỢC THI KỲ THI ĐẦU VÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ LỚP PRE-MASTER HOẶC ENGLISH.
 • SAU KHI HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC PRE-MASTER TRONG KHOẢNG 12 – 18 THÁNG HOẶC TIẾNG ANH TRONG KHOẢNG 12 THÁNG, HỌC SINH HỌC VÀO MAJOR CHÍNH LÀ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION KHOẢNG 2 NĂM.
 • SAU KHI HỌC XONG, HỌC SINH SẼ QUAY VỀ VIỆT NAM ĐỂ THĂM GIA ĐÌNH VÀ SẼ ĐI LÀM TẠI VIỆT NAM.

RỒI SAU ĐÓ CHUYỂN QUA TIẾNG ANH MỘT CÁCH NGẮN GỌN DỄ HIỂU. CÁC BẠN KHÔNG NÊN TÌM ĐẾN SỰ TRỢ GIÚP CỦA GOOGLE DỊCH VÌ NÓ SẼ DỊCH KHÔNG ĐÚNG. CÁC BẠN NÊN TRA TỪ ĐIỂN VÀ SOẠN THEO CÁCH HÀNH VĂN CỦA MÌNH VÌ NHƯ VẬY SẼ DỄ NHỚ HƠN CÁC BẠN NHÉ.

ĐỐI VỚI HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH DUAL PROGRAM TẠI CÁC TIỂU BANG WASHINGTON STATE, CALIFORNIA STATE (CHƯƠNG TRÌNH HIGH SCHOOL COMPLETION)

HỌC SINH MUỐN ĐĂNG KÝ HỌC ABC COLLEGE NÀO ĐÓ Ở MỸ VỚI CHƯƠNG TRÌNH HỌC HOÀN THÀNH CẤP 3 VÀ CAO ĐẲNG THÌ HỌC SINH SẼ LÊN KẾ HOẠCH HỌC TẬP NGẮN GỌN BẰNG CÁCH SAU:

 • KHI HỌC, HỌC SINH SẼ PHẢI DỰ KIẾN HỌC TỪ 3 NĂM TRỞ LÊN.
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN HỌC LÀ TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG. THƯỜNG THÌ SẼ KÉO DÀI TỪ 9 THÁNG ĐẾN 12 THÁNG ĐỂ HOÀN THÀNH. SAU KHI HỌC XONG, HỌC SINH SẼ HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH CẤP 3 SONG SONG VỚI CÁC MÔN CAO ĐẲNG.
 • HỌC SINH KHI BƯỚC CHÂN QUA MỸ, HỌC SINH SẼ PHẢI DỰ NGÀY ORIENTATION (NGÀY KHAI GIẢNG HAY NGÀY ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP) VÀ TRONG NGÀY ĐÓ THÌ HỌC SINH SẼ ĐƯỢC THI KỲ THI ĐẦU VÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ LỚP ENGLISH.
 • SAU KHI HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC TIẾNG ANH TRONG KHOẢNG 12 THÁNG, HỌC SINH SẼ LẤY CÁC MÔN CỦA MÌNH CẦN HỌC TRÊN CAO ĐẲNG VÀ HỌC THÊM CÁC MÔN CẤP 3 TRONG CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM. SAU KHI HOÀN THÀNH XONG, HỌC SINH SẼ PHẢI THI G.E.D (GENERAL EDUCATION DIPLOMA) ĐỂ CÓ THỂ CHUYỂN LÊN ĐẠI HỌC.
 • LÊN ĐẠI HỌC, HỌC SINH SẼ PHẢI HỌC TIẾP CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH CỦA MÌNH VÀ ĐỦ TÍN CHỈ ĐỂ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, LẤY BẰNG CỬ NHÂN.
 • SAU KHI HỌC XONG, HỌC SINH SẼ QUAY VỀ VIỆT NAM ĐỂ THĂM GIA ĐÌNH VÀ SẼ ĐI LÀM TẠI VIỆT NAM. NẾU HỌC SINH CÓ Ý ĐỊNH HỌC LÊN CAO NỮA THÌ SẼ PHẢI NỘP ĐƠN XIN TRƯỜNG VÀ PHỎNG VẤN XIN VISA MỚI LẠI.

RỒI SAU ĐÓ CHUYỂN QUA TIẾNG ANH MỘT CÁCH NGẮN GỌN DỄ HIỂU. CÁC BẠN KHÔNG NÊN TÌM ĐẾN SỰ TRỢ GIÚP CỦA GOOGLE DỊCH VÌ NÓ SẼ DỊCH KHÔNG ĐÚNG. CÁC BẠN NÊN TRA TỪ ĐIỂN VÀ SOẠN THEO CÁCH HÀNH VĂN CỦA MÌNH VÌ NHƯ VẬY SẼ DỄ NHỚ HƠN CÁC BẠN NHÉ.

1 VÍ DỤ MẪU CHO CÁC BẠN SINH VIÊN THAM KHẢO:

 • I intend to study in the US for more than 5 years because we can’t say much about future. On the date Jan 12, 2015 I will attend to Orientation day and take the test for my english ability to register english course. May be I will study in 9 months english course to be ready for my major Business Administration and Management at ABC college about 2 years. Then I will transfer to ABC University to complete the Bachelor Program in another 2 years. Getting my degree, I will have a farewell party with friends in College and University and return to Vietnam to find a good job with good salary to start my new life with new career. That’s my whole plan to study in the US.
 • Tôi dự định sẽ học tại Mỹ hơn 5 năm bởi vì chúng ta không thể nói nhiều về tương lai. Vào ngày 12 tháng 1 năm 2015, tôi sẽ tham dự ngày khai giảng và lấy bài kiểm tra tiếng anh để đăng ký khoá học tiếng anh. Có lẽ tôi sẽ học 9 tháng tiếng anh để sẵn sàng cho ngành Quản Trị Kinh Doanh tại cao đẳng ABC cho 2 năm. Sau đó tôi sẽ liên thong lên đại học ABC để hoàn thành chương trình cử nhân cho 2 năm nữa. Lấy được tấm bằng, tôi sẽ có một bữa tiệc chia tay với bạn bè tại cao đẳng và đại học và quay trở về Việt Nam để kiếm một công việc tốt với mức lương tốt để bắt đầu cuộc sống mới với sự nghiệp mới. Đó là cả một kế hoạch để học tại Mỹ của tôi.