Kế hoạch học tập tại Mỹ

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Kế Hoạch Học Tập

1. Giới thiệu:

  • Kế hoạch học tập là một bảng kế hoạch bao gồm từng bước học tập, ý định trong một thời gian nhất định chỉ với mục đích học tập và lấy được tấm bằng trong việc đi du học.
  • Kế hoạch học tập tốt là một bảng kế hoạch nêu rõ cụ thể những gì bạn sẽ học tại một trường đại học, cao đẳng ở tại Mỹ để cho viên chức lãnh sự hiểu rằng việc học tập của bạn đã được chuẩn bị tốt và kỹ càng. Kế hoạch học tập tốt sẽ bao gồm luôn cả mục tiêu nghề nghiệp của bạn.

ke-hoach-hoc-tap-tai-my

2. Tại sao lại cần?

  • Trong quá trình đi du học Mỹ, các bạn cần phải có một kế hoạch học tập cụ thể và rõ ràng.
  • Khi viên chức lãnh sự thấy bạn có một kế hoạch học tập tốt, họ sẽ không ngần ngại cấp cho bạn visa.
  • Kế hoạch học tập là một phần quan trọng để đóng góp vào việc xin visa du học Mỹ của các bạn.

ke-hoach-hoc-tap

3. Nghiên cứu và thực hiện kế hoạch học tập thế nào?

  1. Bạn phải nghiên cứu trước là bạn cần bao nhiêu tín chỉ để bạn có thể đạt được việc tốt nghiệp tại trường.
  2. Bạn phải ước lượng được thời gian và những môn học nào để bạn có thể tốt nghiệp tại trường.
  3. Bạn phải tự lên cho bạn được một cái thời khoá biểu thành công.

4. Kết luận:

Vậy để thành công trong việc xin Visa Mỹ, các bạn phải chuẩn bị tốt kế hoạch học tập của mình. Kế hoạch học tập của các bạn phải rõ ràng, cụ thể và nêu rõ được mục tiêu nghề nghiệp của bạn trong tương lai.

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ CÁCH TỰ LÊN KẾ HOẠCH HỌC TƯƠNG LAI

Vui lòng sang trang tiếp theo để xem hướng dẫn –>>