Hệ Thống Giáo Dục Mỹ

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

5. Grading system in American Education (Hệ thống điểm số trong hệ thống giáo dục Mỹ)

Hệ thống chấm điểm của Hoa Kỳ

Vào cuối mỗi học kỳ, bạn sẽ được cung cấp một số điểm về chất lượng và số lượng công việc của bạn trong một lớp nhất định. Kết quả học tập của học sinh được xác định bởi số lượng tín chỉ (thuộc những lớp học) hoàn thành và điểm trung bình của mình. Điểm trung bình của học sinh được tính bằng cách nhân số lượng đơn vị học phần (tín chỉ) đã cố gắng trong mỗi khóa học chia cho các điểm thu hoạch được cho mỗi khóa học. Tất cả tổng số điểm các lớp được cộng vào với nhau. Số điểm tổng này được chia cho tổng số tín chỉ, tạo ra một giá trị trung bình thức nhất định và đó chính là điểm trung bình của học sinh đó trong học kỳ đó.

Hệ thống tính điểm truyền thống của Mỹ được tính trên thang điểm 4.0 và bạn nên xem bảng ở dưới đây:

The 4.0 Grading System – Hệ thống thang điểm 4.0

6. Linguistic and Academic prerequisites (Điều kiện học tập và ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục Mỹ)

Yêu cầu đối với các trường học Mỹ về học tập lẫn ngoại ngữ như bên dưới:

Điều kiện tiên quyết học tập

Yêu cầu tuyển sinh khác nhau giữa các trường đại học và cao đẳng tại Hoa Kỳ . Bạn thường phải tốt nghiệp giáo dục bậc trung học phổ thông (gọi là trường trung học ở Mỹ). Bạn cũng phải đáp ứng các yêu cầu cho quá trình giáo dục cụ thể mà bạn đang muốn theo học. Ngoài ra, hầu hết các trường yêu cầu kết quả từ một kỳ kiểm tra như SAT Reasoning Test (Scholastic Assessment / Aptitude Test), mà là một bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa cho tuyển sinh đại học tại Mỹ.

Điều kiện tiên quyết về ngôn ngữ

Một số trường học ở Mỹ chấp nhận rằng bạn đã có được giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn đủ cao bằng tiếng Anh từ bậc trung học. Các trường đại học khác yêu cầu bạn phải hoàn thành một TOEFL (Hệ thống kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ) hoặc IELTS  (Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế) kiểm tra để chứng minh các kỹ năng tiếng Anh của bạn là đủ để học tập tại Mỹ.

7. Institutional system (Hệ thống học viện trong hệ thống giáo dục Mỹ)

1/Cao đẳng hay đại học công lập

Cao đẳng hay đại học liên bang, còn được gọi là “đại học công lập”, được thành lập và hỗ trợ bởi chính phủ liên bang Mỹ nhằm cung cấp giáo dục chi phí thấp cho công dân trong vùng. Đại học công lập mang đến các cơ hội nghiên cứu và các khóa học trong nhiều lĩnh vực đa dạng phong phú. Các trường đại học này thường có quy mô rất lớn và nhìn chung thu hút một phạm vi học sinh rộng hơn các đại học tư nhân.

2/Cao đẳng hay đại học tư thục

Cao đẳng và đại học tư thục được gây quỹ từ sự kết hợp của các tổ chức từ thiện, cựu học sinh, các quỹ nghiên cứu và từ học phí. Cao đẳng và đại học tư thục thường nhỏ hơn các trường công.

3/Cao đẳng cộng đồng

Cao đẳng cộng đồng cung cấp chương trình đại cương hai năm nhằm giúp bạn chuẩn bị tiếp tục học hệ cử nhân hoặc có được kỹ năng nghề nghiệp làm việc tức thời.

Dù là hình thức nào, ở Mỹ, sinh viên đều phải đạt đủ tín chỉ của các khóa học để hoàn thành một chương trình học. Các khóa học thường được chia thành các môn cơ bản nhằm cung cấp nền tảng kiến thức và các môn chuyên ngành về một lĩnh vực cụ thể. Sinh viên cũng có thể lựa chọn các môn học “tự chọn” để khám phá những lĩnh vực yêu thích.

Năm học tại Mỹ thường kéo dài từ tháng Chín cho đến tháng Năm và chia thành hai học kỳ dài 16-18 tuần. Một số trường có thể hoạt động theo 4 hay 3 học kỳ với độ dài 10-12 tuần.

Bài viết được sưu tầm và được đội ngũ trung tâm tiếng anh visa hoa kỳ dịch lại. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức trong thương mại. Bạn có thể chia sẻ lại với mục đích học tập và phải để nguồn của chúng tôi.