Cộng Tác

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Cộng tác là một trong những điều mà chúng tôi rất hoan nghênh. Để trở thành một trong những cây bút cộng tác của chúng tôi, các bạn hãy email cho chúng tôi:

Email : thuvien.duhochoaky@gmail.com

Phương cách viết email:

Tiêu đề: Đăng Ký Cộng Tác Viên tại Thư Viện Du Học Hoa Kỳ

Đính kèm CV, Hồ Sơ Năng Lực và một số ít các thông tin chi tiết về các bài viết đã làm với những công ty hoặc tổ chức khác.

Hãy viết ngắn gọn trong email về bản thân bạn.

Nếu được nhận, chúng tôi sẽ gửi đơn đăng ký cho bạn và bạn chỉ cần hoàn tất đơn đăng ký, chúng tôi sẽ hẹn bạn gặp mặt và bàn giao công việc cùng thoả thuận mức lương cho một bài viết.

Thân ái,

Giám đốc Thư Viên Du Học Hoa Kỳ

Đào Quang Trí