Chính Sách

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Chính sách về việc đặt quảng cáo:

 • Tham gia đặt quảng cáo với tiêu chí thương mại.
 • Luôn được chúng tôi bảo vệ và đảm bảo chất lượng website và truy cập.
 • Luôn được nằm những vị trí đẹp được nhiều người chú ý.
 • Được thể hiện trên các trang liên kết của chúng tôi để nhận được nhiều truy cập.
 • Giá quảng cáo được đấu giá tự do và phải trên giá sàn mà chúng tôi đưa ra.
 • Giá cả được cập nhật thường xuyên và được thông báo khi có một người muốn thay thế.

Chính sách về việc sử dụng tài liệu miễn phí:

 • Sử dụng tài liệu với mục đích phi lợi nhuận hoặc cá nhân.
 • Không được mua bán tài liệu của chúng tôi sưu tầm về được.
 • Luôn luôn được cập nhật tài liệu mới và chính xác nhất.
 • Chúng tôi chỉ chia sẽ lại chứ không buôn bán.

Chính sách về việc thông tin trên trang:

 • Nếu bạn phát hiện ra thông tin bị sai hoặc chưa được cập nhật, hãy liên hệ ngay.
 • Chúng tôi cam kết sẽ luôn sửa đổi thông tin và cập nhật mới nhất các thông tin này.
 • Báo cáo ngay thông tin sai hoặc chưa cập nhật tại: thuvien.duhochoaky@gmail.com 

Chính sách về Video trên trang:

 • Videos trên trang được sưu tầm lại hoặc được mua lại từ các trang website nước ngoài.
 • Chúng tôi không có bản quyền chính thức từ các tác giả, nên vui lòng không chia sẽ trên youtube.
 • Nếu bạn muốn tải Videos về, bạn có thể liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi link qua cho bạn bằng email.

Rất cảm ơn các bạn đã xem qua chính sách của trang và tuân thủ.