15 Thành Phố đáng sống tại Mỹ 2016

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Theo thống kê mới nhất từ số liệu thống kê của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, Cục quản lý vấn đề Hộ Tịch, Đô Thị và Giáo Dục Hoa Kỳ, và Cơ quan bảo vệ môi trường và sức khỏe Hoa Kỳ cùng với các cuộc khảo sát của các tờ báo lớn tại Mỹ đã cho ta thấy rằng có 15 thành phố được xếp hạng cuối năm 2016 là 15 thành phố đáng sống nhất tại Hoa Kỳ.

Các thành phố này được xếp từ dưới lên trên theo thứ tự dưới đây:

Thành phố thứ 15: thành phố Fargo, vùng North Dakota

Đây là một trong những thành phố lớn của vùng North Dakota, Hoa Kỳ. Thành phố là một trong  những thiên đường của những người tìm việc và tìm kiếm cho bản thân mình những học vị sau đại học (Cao học) để phục vụ cho con đường sự nghiệp của mình tại Hoa Kỳ.

Dân số chiếm 108,371 người sinh sống.

Thu nhập trung bình trên một hộ tịch: US $45,458.00 

Giá nhà trung bình: US $157,900.00 

Thành phố thứ 14: thành phố Overland Park, vùng Kansas

Đây là một trong những thành phố tuyệt vời cho nhiều gia đình tại Mỹ. Thành phố này là một trong những thành phố đáng sống tại Mỹ trong năm 2016 bởi vì nó sở hữu một tỷ lệ tội phạm rất thấp, có rất nhiều các hoạt động giải trí cho cộng đồng, và là một trong những khu kinh tế ổn định nhất tại Mỹ.

Dân số chiếm 176,520 người sinh sống.

Thu nhập trung bình trên một hộ tịch: US $71,094.00 

Giá nhà trung bình: US $223,800.00